Strážníci Městské policie Skuteč se v rámci běžné hlídkové činnosti v katastrech obcí Luže, Skutče a Proseče zaměřili na kontroly opuštěných nemovitostí, protože v těchto místech často hledají přístřeší bezdomovci.

„Provedenými kontrolami byly již na několika místech zjištěny osoby bez domova, a to například v autobusové zastávce Proseč-Paseky. Tyto osoby byly z místa vykázány. Na dalších místech byl jejich výskyt zřejmý podle odpadků, dopitých lahví či výkalů, ale nikdo zde zastižen nebyl," uvedl skutečský strážník Tomáš Brokl.

Vstup do některých nemovitostí, mezi něž patří i rekonstruovaný rodinný dům v Luži, byl po dohodě s majitelem označený páskou „zákaz vstupu", aby případné porušení mohl být bráno jako přestupek. Hříšníci tak budou moci být potrestáni podle platných zákonných norem. Namátkové kontroly budou pokračovat.

(lv)