Strážníci přijeli na místo, aby tuto informaci prověřili, a zjistili, že jde o materiál, který je určený k provádění antigenních testů na covid-19. Hlídka okolí tohoto odpadu obehnala páskou zamezující vstupu osob a poté o zjištění vyrozuměla příslušného pracovníka Technických služeb. Po určité době byly testy odstraněny.