„Kamenolom je strategicky velmi důležitým zdrojem vysoce kvalitního kameniva pro širokou oblast nejen Pardubického kraje. S tímto tvrzením se ztotožňuje i naše obec, a proto ve svých připomínkách hledala cestu, jak tento zdroj cenné suroviny efektivně využívat. Na našich hlavních požadavcích jsme nalezli shodu i s těžební organizací, společností Skanska,“ uvedl starosta Vychroň.

Na stavební akce Pardubického kraje podle starosty Prosetína směřuje asi polovina veškeré produkce lomu.

„Bohužel jediný, kdo na tyto konstruktivní návrhy v podmínkách souhlasného stanoviska nereagoval, byl krajský úřad. Zamítnutí všech našich návrhů bylo pro nás zcela překvapivé a nepochopitelné,“ dodal starosta.

Vedení Prosetína je přesvědčeno, že alespoň snaha o zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obce je snesitelnou cenou, kterou je za využívání zdrojů vysoce kvalitního kameniva třeba zaplatit. „Bezodkladná instalace úsekového měření rychlosti a přechod pro chodce před budovou místní základní školy jsou podmínky, které jsme skutečně očekávali v podmínkách souhlasného stanoviska krajského úřadu. To se však nestalo,“ zdůraznil prosetínský starosta.

Psali jsme:

Lom Zárubka
Nikoho nezajímáme, říkají lidé z okolí lomu Zárubka. Další těžbu tady nechtějí

Myšlenku možného systémového střetu zájmů umocnilo to, že obec v reakci na medializaci EIA požádala Pardubický kraj o informace o probíhajících a plánovaných stavebních akcích. Ale žádost byla zamítnuta. Až v posledních týdnech se Prosetínští dozvěděli, že na stavební akce kraje údajně směřuje asi polovina veškeré produkce lomu.

„Máme tedy jednoznačně za to, že krajský úřad je subjektem, který má enormní zájem na pokračování provozu lomu ve stávajících podmínkách - tedy má přímý zájem na výsledku řízení, které vede. Do této teze naprosto zapadá několik dřívějších vyjádření odborně zainteresovaných osob,“ stojí v dopise adresovaném ministrovi.

Obyvatele Prosetína trápí těžká silniční doprava. Kámen přitom je možné přepravit po železnici, lom Zárubka má svou vlastní vlečku.Obyvatele Prosetína trápí těžká silniční doprava. Kámen přitom je možné přepravit po železnici, lom Zárubka má svou vlastní vlečku.Zdroj: Obec Prosetín

Prach a vysoká rychlost

Doprava kameniva z lomu nadměrně zatěžuje životní prostředí - prach, hlučnost a překračování povolené rychlosti jsou na denním pořádku. Lidé z Prosetína chtějí, aby se nákladní doprava z větší části přesunula na železnici, čímž by se zátěž významně snížila. Vytěžený kámen je definován jako železniční kamenivo a vedení obce je přesvědčeno, že tomuto účelu výhradně neslouží a dvě třetiny těžby míří na opravy nebo výstavby silnic v Pardubickém kraji.

Lokalita lomu ZárubkaLokalita lomu ZárubkaZdroj: mapy.cz

„Využití kameniva z lomu Zárubka na stavbách v Pardubickém kraji je věcí provozovatele kamenolomu. Informace o tom, na jaké stavby a v jakém množství je využíván vytěžený materiál, nesledujeme stejně jako v případě jiných lomů,“ odpověděl na dotaz Deníku mluvčí krajského úřadu Dominik Barták.

Souhlasnému závaznému stanovisku k EIA podle jeho slov předcházelo to, že úřad oproti stávajícímu povolení hornické činnosti omezil maximální roční objem dobývané suroviny na 280 tisíc tun. Pro zvýšení izolačního účinku obvodové zeleně směrem k obci Leštinka stanovil podmínky realizovat projekt ozelenění a snížit prašnost zakrytím dopravníkových pásů.

Lom Zárubka
Nadměrný hluk a prach odmítáme. Prodloužení těžby v Zárubce zastupitelé nechtějí

„V souladu s návrhem obcí Leštinka, Prosetín a Vrbatův Kostelec bude omezena expedice suroviny pouze na pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. V dokumentaci oproti tomu byla původně uvedena expedice vlakovou dopravou ve dnech pracovního volna. Provozní doba lomu je omezena do 17 hodin, v dokumentaci to bylo o dvě hodiny déle. Hornickou činnost krajský úřad omezil do 31. prosince 2032, původní termín v dokumentaci byl uveden do prosince 2041,“ argumentoval Barták.

Zároveň potvrdil, že 15. března krajský úřad obdržel od Obvodního báňského úřadu pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení otvírky, přípravy a dobývání v lomu Zárubka v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec.

Ministerstvo životního prostředí dosud úřad Pardubického kraje nekontaktovalo. „Proto nám v tuto chvíli nepřísluší jakkoliv vyjádření obce Prosetín komentovat,“ uzavřel Barták.

Obyvatele Prosetína trápí těžká silniční doprava. Kámen přitom je možné přepravit po železnici, lom Zárubka má svou vlastní vlečku.Obyvatele Prosetína trápí těžká silniční doprava. Kámen přitom je možné přepravit po železnici, lom Zárubka má svou vlastní vlečku.Zdroj: Obec Prosetín