Poslední zmínka o obci pochází z roku 1454. V roce 1350 se uvádí jako farní s kostelem Zvěstování P. Marie. Kostel se zachoval do dnešních dnů, a to díky celkové opravě, která se uskutečnila v letech 2011 až 2015. Provoz kostela ve vlastnictví skutečské římskokatolické farnosti zajišťuje spolek dobrovolníků s názvem Janovičky.

Kostel byl postaven na náklady hraběte Štěpána Viléma Kinského v letech 1741 - 1746 podle plánů významného rakouského architekta Donata Felice D'Allio (1677–1761) a posvěcen roku 1746 skutečským děkanem Františkem Jeronýmem Bartoněm.

Součástí kostela je malý hřbitov. V roce 2004 zde byl pohřben český spisovatel Jiří Šotola, autor knihy Tovaryšstvo Ježíšovo s regionálním významem.