Tiplice (Tipula). Dvoukřídlý hmyz (Diptera). Tiplicovití mají štíhlé tělo, dlouhé chůdovité nohy, úzká křídla a hlavu protaženou v rypec s polštářkovitě zduřelými pyskovými makadly (labelami) na konci. Tiplice obývají hlavně vlhčí a stinná stanoviště obvykle v blízkosti vody. Zpravidla sedí, opíraje se na dlouhých nohách o podklad nebo po něm váhavě lezou. Dlouhé nohy slouží nejen k vyrovnávání těžiště těla na pohyblivém podkladu, ale i ke vzájemnému ohledávání mezi jedinci. Při ohrožení zachycenou nohu uvolňují a ta ještě nějaký čas vykonává cukavé pohyby. Živí se rostlinnými šťávami a nektarem. Jsou špatnými letci, létají pomalu a jen na krátkou vzdálenost; některé druhy mají křídla zakrnělá.