Ve stínu živelné pohromy a Loutkářské Chrudimi zůstalo dění na Chroustovicku koncem měsíce června. Sérií snímků se k němu proto ještě vracíme.
Jednadvacátého června se v městecké Roubence uskutečnil turnaj v mariáši a petanque. O čtyři dny později se také v příjemném prostředí Roubenky setkali důchodci ze zájmového sdružení Chrpa. To není pojmenované po modré květině, ale název vznikl ze dvou slov – CHRoustovičtí PAtrioti. Členové se scházejí každý měsíc. Hovoří o historii obce, ale věnují se i vážným tématům z oblasti literatury, historie, kultury či astronomie. Této své zálibě, jež se těší velké oblibě, říkají univerzita „třetího věku“.

Dne 27. června 2008 oslavila patnácté výročí své existence firma S&Ř CH Kovo Chroustovice. V areálu firmy se sešli rytíři, kejklíři a sokolníci, kteří bavili dětské návštěvníky. K tanci vyhrávala kapela až do časných ranních hodin. V půlnoci byl spuštěn velký ohňostroj. Akce se v průběhu dne zúčastnilo více než 2000 lidí. 28. června se konal v Městci 2. ročník fotbalového turnaje. Účastnilo se ho 32 týmů. Vítězem se stalo mužstvo Kinder Spiel (vpravo), druhý skončil tým Hospody U lípy Trpišov. Turnaj byl zakončen taneční zábavou.