Shodou okolností došlo v pátek, kdy ve Žďárci při tandemovém seskoku upadla 40centimetrová ortéza, k další ztrátě důležitého předmětu - jde o zubní náhradu, kterou ztratila žena při procházce heřmanoměsteckým parkem Bažantnice.

Kdo dospěl do věku, kdy je nutné si pořídit "třetí zuby", ví, že se člověk bez protézy jen těžko nají. Nehledě na to, že vyhotovení nové náhrady bude trvat delší čas. Bažantnice je rozlehlá, ale při troše štěstí by se mohl umělý chrup nalézt. Rádi kontakt s majitelkou zprostředkujeme, zatelefonujte nám na číslo 724 789 688.