Revitalizace topolské návsi spočívá ve vybudování dětského koutku s hracími prvky z přírodních materiálů. Dominantou středu obce se má stát kaplička, kterou navrhují architektky zvýraznit, třeba úpravou okolní zeleně. Přes náves povedou chodníky, zajišťující bezpečnost lidí v mnohdy hustém provozu. „Mělo by dojít k úpravě okolí pomníku padlých a také se zde dosadí lipová alej. Tím se průjezdná trasa sníží a přinutí řidiče, aby sundali nohu z plynu,“ míní chrudimský místostarosta Petr Řezníček. Architektky z Ede navrhují změnit i skladbu zdejších stromů. Chtějí pokácet staré a nemocné dřeviny a vrátit sem staré odrůdy jabloní. Projekt zaplatí město Ede, jehož zastupitelé navštívili Chrudim. Při zasedání obou zastupitelstev proto předali Holanďané Chrudimským šek na 1000 eur.