Nová chrudimská městská rada má devět členů. V krátkosti si je nyní představme.

Chrudimský starosta Mgr. Petr Řezníček (zvolený za SNK–ED, 59 let) je zkušeným krajským i komunálním politikem a dlouholetým chrudimským místostarostou. Původním povoláním je učitel.

První místostarosta JUDr. Miroslav Tejkl (ČSSD, 51 let) dosud pracoval jako právník města. Již v roce 1989 spoluzakládal organizaci ČSSD na Chrudimsku. Z pozice 1. místostarosty bude zastupovat starostu Řezníčka po dobu jeho případné nepřítomnosti v úřadě.

Tejklova vysoká pozice ve vedení města je tak trochu překvapením. Vždyť strana původně nominovala do nejvyšších pater chrudimské komunální politiky někdejšího místostarostu Jaroslava Trávníčka, který při minulé neúspěšné volbě aspiroval dokonce na funkci starosty. V pondělí již ale Trávníček neprojevil zájem ani o místo v radě. Jako jediný dokonce vůbec neodešel k volební urně a při hlasování o starostovi zůstal sedět v sále. Co se tedy stalo?

„Vedlo mě k tomu několik důvodů. Tím hlavním je to, že nepovažuji Petra Řezníčka ani Romana Málka za změnu, kterou si voliči podle mého názoru žádali. Této konstelaci na radnici jsem sekundovat nechtěl. Další důvody jsou spíše v osobní rovině,“ uvedl Trávníček.

Bílé pláště uspěly

Druhý místostarosta města Roman Málek (Koalice pro Chrudim, 29 let) vystudoval chrudimskou Střední školu obchodu a služeb. V uplynulých čtyřech letech působil v pozici místostarosty města, kromě toho je znám například i svými aktivitami v neziskovém sektoru.

Radní MUDr. Tomáš Vondráček (ČSSD, 41 let) je lékařem, v současnosti zastává funkci ředitele chrudimské nemocnice.

Radní Jiří Císař (ČSSD, 54 let) je předsedou chrudimské místní organizace Svazu tělesně postižených. Pracuje jako truhlář, dlouhá léta byl zaměstnán v chrudimském Depu.

MUDr. David Kasal (Věci veřejné, 41 let) je dalším lékařem v radě města. Chrudimské veřejnosti je v současnosti znám hlavně jako primář dětského oddělení zdejší nemocnice.

Radní Vladislava Michalová (TOP 09, 33 let) v roce 1995 úspěšně ukončila studium na Střední zdravotnické škole v Chrudimi. Ve stejném městě je nyní zaměstnána jako staniční sestra interního oddělení nemocnice a kromě toho průběžně pracuje i na dalším zvyšování své odbornosti.

MUDr. Věra Ždímalová (SNK–ED, 53 let) je dalším zástupcem lékařského povolání v radě města. V současnosti vykonává v Chrudimi praxi praktického lékaře pro děti a dorost.

Radní Eduard Beránek (Strana svobodných občanů, 64 let) je pedagogem. V současnosti zastává funkci ředitele chrudimského gymnázia.