Tak se sečou trávníky už více než 20 let – posekaná a rozmělněná tráva se nechává v trávnících, kde zavadne a časem propadne. V místě jsou tedy zachovány příznivé mikroklimatické a mikrobiologické poměry.

„V posledních letech necháváme vyšší a vykvetlé trávníky na svazích kolem městského okruhu, na ploše vedle Penny marketu a na stráních pod Myší dírou. V sídlištích a parcích udržujeme pobytové trávníky. V letních měsících v době sucha se trávníky nesečou, minimálně jednou je však nutné posekat dvouděložné plevely,“ vysvětluje Kateřina Jánská z odboru investic, která se o městskou zeleň stará.

„Komise životního prostředí ve spolupráci s úsekem údržby zeleně také vytipuje místa, kde bychom rádi vyzkoušeli takzvané mozaikové sečení, kdy se část trávníku nechá dočasně neposekaná, ovšem jen v místech, kde je to vhodné a esteticky i provozně bezproblémové,“ dodává starosta František Pilný.

(syd)