„V této chvíli je hotová stavebně prováděcí dokumentace a probíhá stavební a vodoprávní řízení. Co se týká vodoprávního řízení, které řeší vypouštění povrchových vod, tak tam se čeká už jen na nabytí právní moci. Stavební úřad by poté mohl vydat stavební povolení. To znamená, že co se týče potřebných dokumentů, tak projekt bude ještě v letošním roce kompletně připraven,“ uvádí místostarosta města Stanislav Peca.

Rozhodnutí o vlastní realizaci díla a také o případných termínech jeho provedení už bude náležet novému zastupitelstvu, které vzejde z říjnových komunálních voleb. Stavbě by pak muselo předcházet ještě řádné výběrové řízení na jejího dodavatele.

Výrazná změna

K uzavření stávajícího třemošnického koupaliště došlo v souvislosti s neúnosně narůstajícími výdaji na jeho provoz. V roce 2016 tyto výdaje činily 825 000 korun. Při příjmu ze vstupného ve výši 80 tisíc Kč tehdy činila ztráta za 75 dní sezónního provozu přibližně tři čtvrti milionu korun.

Připravovaná revitalizace třemošnického koupaliště bude kvůli vysoké finanční náročnosti, odhadované na částku kolem 30 milionů Kč, pravděpodobně rozdělena do dvou etap. Třemošničtí se také budou chtít porozhlédnout po možné dotaci, neboť zmíněná částka přesahuje běžné finanční možnosti města.

V první etapě by pak proběhla rekonstrukce bazénového tělesa a ve druhé etapě budou postupně doplňovány zábavné bazénové prvky v podobě skluzavky, tobogánu, perličky, trysek, sítě a podobně.

Na polovině plochy stávajícího padesátimetrového bazénu tak budou vybudovány dva menší bazény vedle sebe, přičemž ten plavecký, s pěti plaveckými drahami, bude od druhého, zábavního, oddělen proplouvací přepážkou. Zde také vznikne v závěrečné části projektu dojezdová plocha pro skluzavku a tobogán.

Ve druhé polovině půdorysné plochy někdejšího bazénu má být ještě zbudována objemná akumulační nádrž, čerpadlovna a dětský bazén o rozměrech 8x4 metru.