Většina ze 163 žáků a učňů má od příštího školního roku přejít do Chrudimi, truhláři do odborného učiliště v Pardubicích. Podle ředitelky třemošnické školy Jany Sýkorové je to ale iluzorní představa.

Drahé dojíždění

„Mnoho mladých, zejména z učebních oborů, pochází ze sociálně slabších rodin. Ti si nebudou moci dovolit dojíždět 30 nebo 40 kilometrů. Mnohé si tak asi zvolí školy mimo náš kraj a půjdou do bližší Čáslavi nebo Chotěboře," konstatuje ředitelka, které ale, jak sama říká, nezbývá, než rozhodnutí zřizovatele respektovat.

Příbuzní žáků budou s rozhodnutím seznámeni na rodičovské schůzce svolané na pondělí 16. prosince. Školou už mezitím začala kolovat petice učňů a studentů, kteří s uzavřením školy zásadně nesouhlasí.

Učitelé bez práce

Podle ředitelky Jany Sýkorové je nyní ve čtyřech okresech Pardubického kraje přes padesát krajsky řízených středních škol a učilišť. „Z tohoto počtu jich Chrudimsko už dnes zdaleka nemá čtvrtinu," konstatuje Jana Sýkorová.

Rozhodnutí krajských radních se vůbec nelíbí ani starostovi města Stanislavu Pecovi. „Škola má třicet zaměstnanců, kteří tak přijdou o svou dosavadní práci," říká starosta.

„Vyprázdněním naší střední školy přestane do města dojíždět řada mladých lidí a zákonitě poroste tlak na omezení autobusových i vlakových spojů. Konečným důsledkem nakonec bude celkové zhoršení dopravní dostupnosti města," předpovídá starosta.

Zánik střední školy by zkomplikoval život i místním průmyslovým podnikům, neboť ty si mezi třemošnickými učni a studenty vychovávají v mnoha případech své budoucí zaměstnance. „Desítkám studentů u nás ročně umožňujeme odbornou praxi a těm nejlepším přispíváme měsíčním stipendiem do výše až dvou tisíc korun. Je to pro nás výhodné, protože si tak včas můžeme vybírat kvalifikované a šikovné studenty, které pro výrobu stále potřebujeme. Jen s obtížemi je budeme shánět jinde," dodává ředitel.

Nebude jedna

Slučování se aktuálně týká i řady dalších škol v Pardubickém kraji, avšak všechny ostatní jsou již mimo chrudimský okres.

Pardubický kraj uvádí, že jím zřizované střední školy a učiliště jsou nyní předimenzované. Kvůli dlouhodobému poklesu počtu žáků nemají dostatek finančních prostředků nejen na provoz, ale i na platy zaměstnanců a hrozí jim existenční potíže

„Nemůžeme v této situaci zůstat nečinní," říká náměstkyně pro školství Jana Pernicová. „V příštím roce budeme mít od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 33 milionů korun méně na platy učitelů a zaměstnanců škol. Chceme předejít neřízenému zániku škol a zachovat přitom potřebné obory, o jejichž absolventy je na trhu práce největší zájem," dodává.

Kraj rozhodne

Ředitel Střední průmyslové školy Chrudim František Mihulka proti slučování nemůže učinit žádné kroky. „Když kraj rozhodne, musíme poslechnou," říká ředitel.

„Netroufnu si toto rozhodnutí hodnotit. Kraj byl motivován ekonomickou rozvahou školy, do toho však nevidím. My už jsme optimalizaci jednou absolvovali, když se učiliště slučovalo s průmyslovou školou. Z hlediska možností žáků těchto oborů přejít z maturitního do učebního a obráceně to vidím jako pozitivní, otázkou je, zda by to takhle hodnotili rodiče," doplňuje František Mihulka.

V Chrudimi příval žáků nečekají

I když bude třemošnická průmyslovka sloučená s Chrudimskou, její ředitel nebude mít nad jejím osudem žádnou moc. Rozhodnutí o definitivním zavření školního areálu rozhodnou krajští zastupitelé.

Náhle osiřelých 163 žáků z se spolu se svými rodiči budou muset rozhodnout, na které škole dokončí studium. Jelikož je to do Chrudimi dálka, ředitel Mihulka nepočítá s tím, že by jeho školu zaplavila vlna nových žáků.

„Na naši školu to žádný vliv mít nebude. Pokud děcka přijdou, tak nebudeme mít problém je učit. Kladu si však otázku, zda třemošnické děti k nám budou chtít jít, když stejné učební obory mají také na školách v Čáslavi nebo Chotěboři. Proto si říkám, jestli pro ně nebude snazší dojíždět tam. Rozhodnutí rodičů už nijak neovlivním," doplnil chrudimský ředitel.

Pokud krajští zastupitelé definitivně zpečetí osud třemošnické průmyslovky, ředitelé obou škol mají už připravený plán. „Svoláme rodiče a budeme se s nimi snažit domluvit. Jde nám zejména o komfort jejich dětí, aby to bylo pro ně co nejpřijatelnější," říká František Mihulka.

Učitelé bez práce

Kromě žáků se však na dlažbě ocitne okolo třiceti zaměstnanců třemošnické školy. Část z nich by mohla najít alespoň dočasné uplatnění v Chrudimi. Týká se to však pouze pedagogů. Provozní zaměstnanci budou muset na prcovní úřad.

„Provozní zaměstnanci budou těžko přecházet k nám. Máme svého účetního, tak i když nabereme dalších padesát dětí, na jeho povinnosti to vliv mít nebude. Když nám ale třemošnické děti rozšíří naše třídy, anebo z nich vznikne samostatná třída, tak s nimi samozřejmě budou muset přijít pedagogové. Na to učitele navíc nemám a někdo je bude muset odučit," dodal ředitel chrudimské průmyslovky.

MAREK NEČINA, LUKÁŠ VANÍČEK