V úvodu zasedání proběhlo složení slibu členů zastupitelstva, byl schválen jednací a volební řád ustavujícího zastupitelstva, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu a stanovení počtu členů rady.

Poté následovala volba starosty města. Navržen byl současný starosta města Miroslav Bubeník. Všech 15 zastupitelů bylo pro a byl znovu zvolen. „Je to pro mě velký závazek. Děkuji vám za důvěru,“ reagoval starosta.

Dalším bodem zasedání byla volba místostarosty a členů rady. Ve volbě o post místostarosty byl navrhnut Josef Dvořák - ředitel Technických služeb města Třemošnice. Všech 15 zastupitelů hlasovalo pro a byl zvolen.

Do rady města byli zvoleni David Komárek, Pavla Alvarezová a Eva Štolfová. Do finančního výboru pak Libor Holeček, předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ladislav Novotný.

Závěrem znovu zvolený starosta poděkoval panu Stanislavu Pecovi za 12 let ve vedení města - několik let byl radním a zastupitelem. „Rád bych poděkoval a předal malý dárek jako poděkování za přínos pro Třemošnici,“ uvedl starosta a v tu dobu už celý sál tleskal. „Moc vám děkuji za podporu a do Třemošnice se vždycky rád vrátím,“ říká bývalý místostarosta a současný zastupitel.

Dále starosta mluvil o budoucích plánech, opravách komunikací a chodníků v ulicích Jižní, Ke Stadionu a Příčná či rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole. Velkou radostí byl prodej nových stavebních parcel v lokalitě pod benzinkou, o které byl velký zájem. Všech 13 pozemků má nové majitele. Dále hovořil o plánech vykoupit nebo směnit pozemky za „větrolamem“ v Třemošnici ve směru na Běstvinu. Dalšími tématy bylo nádraží, školství, projekt zdravotnictví a sociálních služeb pro občany. V oblasti kultury se hovořilo o opravě tartanové dráhy na sportovním hřišti a o rekonstrukci střechy na tribuně, která je ve velmi špatném stavu.

Třemošnice má znovu svého starostu.Stranou nezůstalo ani životní prostředí

Životní prostředí ve městě je také velmi důležité. Starosta se zmínil o výsadbě zeleně, přídělování kompostérů a odbahnění přilehlých rybníků.

Dalším tématem byla doprava a zlepšení spojů. Například autobusová doprava do obce Skoranov je dotována městem. Veškeré změny v jízdních řádech radní sledují.

V současné době je rozpracována obnova sadu a dokončeno protipovodňové opatření - mobilní rozhlas po městě. Velkým tématem je i hasičská zbrojnice. Starosta zmínil, že hasiči jsou v kategorii JPO II. a stále více přibývá výjezdů. Chybí jim zejména zázemí jako sprchy atd. Jakmile bude schválena dotace na zbrojnici, ihned se to bude projednávat zastupiteli.

Dalším tématem byla výstavba chodníku ke hřbitovu, rekonstrukce domu č.p. 402 - RC Třemánek. Oprava budovy a otevření by se mělo stihnout ještě do konce roku 2018. V současné době je dokončována rekonstrukce ulice Příčná. Projekt koupaliště je dokončen též.

Starosta závěrem poděkoval za účast a následovala diskuze, kde měli občané možnost směřovat dotazy na zástupitele města.

Řešila se například stará opona v kulturním domě, nová lokalita za „větrolamem“, zdali se budou kácet stromy, co dávají velké průmyslové podniky lidem, když ne jenom práci a velký počet cizinců ve městě. Na všechny dotazy pružně reagoval starosta města.

Zasedání, které si nenechalo ujít na tři desítky místních občanů, bylo přibližně po hodině ukončeno.

Zdeněk Sasín ml.