V katastru nemovitostí je ulice zanesena s názvem Pod Hradem. Ta je napojena na novou ulici Lovětínská.

V současné době se ještě buduje v lokalitě Pod benzínkou II.. Pod novou ulicí jsou již nataženy inženýrské sítě a je vytvořen válcovaný povrch.

Od květinářství na křižovatce je vybudován nový chodník, do ulice Lovětínské, kam poté bude pokračovat až do nové ulice.

Nedávno město Třemošnice dokončilo rekonstrukci ulice Příčná, která vede ke garážím a k novým domům. Ta byla ve velmi špatném stavu, co se povrchu ulice a vyvrácených obrubníků týče.

Zdeněk Sasín ml.