„Použitý olej v uzavřených PET lahvích je možné vhodit do nádob na sběr použitého oleje, které jsou umístěny na sběrném místě v ulici Přípotoční a Pod Radnicí u prodejny Jednoty. Sběrem přepáleného oleje a jeho následným zpracováním se budeme podílet na ochraně našeho životního prostředí. Přepálené oleje patří mezi nejodolnější nečistoty jak v kanalizacích, tak i po jejich úniku do volné přírody,“ uvádí pracovnice Městského úřadu Třemošnice Hana Pecharová.