Za silného větru, deště či silného sněžení často padaly kusy větví či stromů na vozovku a na projíždějící auta. Nedávno v tomto úseku zasahovali dobrovolní hasiči z Třemošnice u technické pomoci, kde odstraňovali spadlý strom blokující průjezd silnicí.

Dne 8. listopadu vydal Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad ustanovení o provozu na pozemních komunikacích Veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy k přechodné úpravě provozu.

Ve dnech od 18. do 30. listopadu v čase od 7 do 17 hodin bude na silnici II. třídy číslo 337 ve staničení silnice mezi kilometry 41,700 až 42,620 probíhat kácení a prořezy stromů podél silnice.

Práce budou probíhat postupně v úsecích maximálně po 100 metrech. Provoz ve zúženém úseku silnice bude řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami. Mimo pracovní dobu bude dopravní značení staženo.

Zdeněk Sasín ml.