První místo sice obsadil Ždírec nad Doubravou, který si odnesl putovní Křišťálovou popelnici, na níž přibylo právě jméno vítězného Ždírce. Nicméně hned za ním na stříbrné pozici se umístilo město Třemošnice – to si za své poctivé třídění odneslo 100 tisíc korun. Třetí příčku pak obsadila Olomouc. Do hanácké metropole putuje 70 tisíc korun. Finanční odměny jsou určeny na další zkvalitnění nakládání s odpady.

Kromě finančních odměn dostala obě města i zmenšenou verzi křišťálové popelnice.

CO SE HODNOTÍ?

V prestižní celostátní soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním odpadem a komplexnosti hospodaření s komunálními odpady. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto systému aktuálně zapojeny.

V letošním roce se do celostátního finále probojovalo těchto 14 měst a obcí:
Předávání ocenění bylo součástí konference Odpady a obce, která se uskutečnila v Hradci Králové již po sedmnácté. Potkávají se na ní zástupci obcí a měst, veřejné správy a široké odborné veřejnosti, kteří diskutují o aktuálních tématech v oblasti hospodaření s odpady.

Hlavními tématy letošní konference byly legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství, meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství, předmětem diskuzí je i problematika předcházení vzniku odpadů v obcích nebo ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství. (mv)