„Chceme tady proto zřídit nové parkoviště. Odstavná plocha by měla v budoucnosti sloužit téměř třem desítkám osobních vozů. Počítáme s tím, že čtyři parkovací místa budou vyhražena pro invalidní řidiče,“ vysvětluje místostarosta František Novotný. Současná situace je podle něj neutěšená. „Lidé přicházející za ošetřením jsou nuceni parkovat jak se dá. Auta nechávají po stranách ulice. Na vozovce pak není dostatek místa a tím pádem vázne veškerá ostatní doprava. Největší potíže mají nákladní automobily a také vozy pro svoz komunálního odpadu,“ dodává místostarosta. O chystanou stavbu doplnila teď městská rada i svůj aktuální investiční záměr.