Až do roku 1979 fungoval v třemošnické základní škole pouze první stupeň, který sídlil v původní budově, kde dnes působí Komerční banka. Následně začal v jižní lokalitě města vznikat komplex budov pro základní školu včetně školní jídelny a sportovní haly. Za tu dobu zde působily stovky pedagogů a provozních zaměstnanců. Výuku tu absolvovalo velké množství žáků. V současnosti probíhá v tomto komplexu výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je od školního roku 2007/2008 povinností pro každou základní školu. Prioritami školy jsou výuka jazyků, vzdělávání v informačních technologiích, environmentální výchova, dopravní výchova, sport a tělovýchova. Kromě povinných předmětů poskytuje škola i množství zájmových kroužků. Na vysoké úrovni jsou zde prostorové podmínky a materiální vybavení. Lze zmínit například prostorné učebny vybavené moderní technikou, třeba dataprojektory či interaktivní tabulí. Ve většině tříd jsou rovněž počítače zapojené do školní sítě s moderními výukovými programy a internetem. Dále jsou tu dvě počítačové učebny s celkem 26 počítači. ZŠ v Třemošnici disponuje také velkou sportovní halou, prostornou školní jídelnou, klubovnou, dopravním hřištěm, venkovním plaveckým bazénem, hřištěm s umělou trávou, běžeckou dráhou a především krásným okolím a blízkým lesem. Zdejší žáci jsou úspěšní při přijímacích zkouškách na střední školy a excelují ve sportu, například v atletice, kopané a florbalu.

Pavel Zeman