Kromě vlastní pracovní náplně ve workshopech, byl pro hosty připraven pestrý kulturní program. Po pátečním příletu začal sobotní program prohlídkou hlavního města České republiky, Prahy. V neděli pak byli hosté přítomni zahájení adventního času v Třemošnici a zúčastnili se slavnostního rozsvícení vánočního stromu, kde byli přivítáni rovněž starostou města Stanislavem Pecou.

Srdečné uvítání

Následující den dopoledne pak došlo i k oficiálnímu uvítání ve škole. Odpolední program pokračoval přijetím hostů u radní pro školství, kulturu a památkovou péči Pardubického kraje Jany Pernicové. Po přivítání přítomných v zasedacím sále krajského úřadu Pardubického kraje následovala neformální diskuse. V úvodu Jana Pernicová sdělila, že je ředitelkou základní školy a na nynější pozici radní jí studenti tak trochu chybí.

„Přijímám zde studenty nejen středních škol, ale i jejich partnerských škol, ale nikdy to nebylo setkání s tolika partnerskými zeměmi. Jsem hrdá na vašeho pana ředitele a další pedagogy, že se zapojili do projektu Comenius, protože jsem si vědoma, že jedině vzájemnou spoluprací, poznáváním jednoho a druhého národa a jeho zvyklostí, můžete posunout význam našeho státu, ale i našeho školství,“ řekla Pernicová.

Pak vystoupil i ředitel Základní školy v Třemošnici Lubomír Marek, který zhodnotil vývoj spolupráce v mezinárodním projektu Comenius od začátku až po současnou návštěvu přátel a žáků z Finska, Švédska, Německa a Turecka.

Sladká tečka

V úterý ráno byli zahraniční hosté přijati na Městském úřadě v Třemošnici zdejším starostou Stanislavem Pecou. Odpolední program již byl neformální a nesl se ve znamení návštěvy a prohlídky hřebčína ve Slatiňanech, kde později došlo i na kočárovou projížďku po okolí hřebčína.
Středeční dopolední program je zaměřen na práci ve workshopech.

Od půl čtvrté odpoledne se pak ještě v třemošnickém kulturním domě uskuteční zasedání školní akademie a následovat bude sladké rozloučení se školou a Třemošnicí v cukrárně při posezení s názvem „Těšíme se na Vánoce“.

(pk)