Stánkům trhovců dominovala záplava zelených sazenic i barvami hýřících nabídka zelených sazenic a barevných květů.