Členky Jeřabin oslovily úsek památkové péče hlineckého stavebního úřadu, aby se informovaly o možnostech financování rekonstrukce kostela.

"Způsobů, jak získat peníze, je víc. Jedním z nich je Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. K zařazení památky do tohoto programu vede ale dlouhá a náročná cesta. Překážkou může být také nemalá částka, která je potřebná ke zpracování požadované dokumentace. Proto jsme se rozhodly, že se pokusíme celý proces co nejvíce popostrčit a podpořit. Svoje snažení jsme nazvaly Filipojakubským DobroDěním," řekla Deníku členka pěveckého sboru Ivana Freiová s tím, že na stejné vlně zájmu se společně s Jeřabinami pohybuje i úřad městyse.

Vloni bylo vysazeno 85 tisíc mladých stromků.
Hlinsko obnovuje městské lesy, sází na smrky, buky a olše

Není pravdou, že by byl trhovokamenický kostel úplně ponechán devastujícímu zubu času, v minulosti, a to i nedávné, se do oprav investovalo. Naposledy to bylo vloni, kdy došlo k opravě havarijního stavu omítek částí štítu a říms. Stalo se to poté, co byly z výšky odstraněny čtyři vzrostlé náletové břízy, kterým se na život omítce očividně líbil.

Aby bylo možné do září podat žádost o dotaci ministerstvo kultury v rámci programu záchrany architektonického dědictví, bude muset úřad městyse společně s Jeřabinami shromáždit spoustu potřebných "papírů". V jejich seznamu už si mohou odškrtnout zaměření kostela, jeho digitální model, technickou zprávu a fotodokumentaci. To vše bylo pořízeno vloni s nákladem 170 tisíc korun.

Stavebně historický průzkum bude stát 87 000 korun, dalších 60 tisíc půjde na projekty záchrany kulturní památky a odvodnění kostela. Dalším z bodů plánované obnovy kostela by mohla být instalace mříže za vstupem do kostela. Ten by tak mohl být v sezóně otevřený a větrat, tak jak to již praktikují v jiných farnostech. Intenzivní větrání by pomohlo kondici kostela ve vztahu k vysoušení vzlínající vlhkosti, která je na stěnách kostela velmi patrná.

Jeřabiny odstartovaly svou snahu plnou elánu na Velikonoce jarmarkem, který měl v Trhové Kamenici velmi bohatou návštěvnost a přinesl první finanční veřejný počinek. Další akcí ve prospěch kostela svatého Filipa a Jakuba bude Noc kostelů, která se uskuteční 6. června. "Původně Jeřabiny chtěly pořídit jen podsedáky do kostela, a když jsme se do toho vrhly s energií sobě vlastní, z podsedáků bude celý kabát," dodala Ivana Freiová s úsměvem.

Kostel je stavbou velmi honosnou a krásnou. V letech 1737 až 1747 byl přestaven v barokním slohu. Při jeho návštěvě stojí za povšimnutí obraz nad oltářem. Obraz pochází z roku 1852 a je na něm vyobrazeno městečko té doby. Zajímavostí je i křížová cesta dřevěné plastiky na oltáři. Nachází se zde také nejstarší dochovaná památka celého okolí – náhrobní kámen majitele tvrze z růžového mramoru.

Velká část realizací obnovy kostela proběhla díky využití finančních prostředků dotačních programů památkové péče při Ministerstvu kultury ČR a Pardubickém kraji s povinnou spoluúčastí farnosti Nasavrky, která činí dle druhu programu:

10% spoluúčast - Program restaurování movitých kulturních památek při MK ČR

20% spoluúčast - Příspěvek na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP Hlinsko při MK ČR

20% spoluúčast – Havarijní program při MK ČR

20% spoluúčast – Podpora péče o kulturní památky Podprogram 3A při Pardubickém kraji

Farnost Nasavrky dále finančně podpořili - obec Městys Trhová Kamenice, Pěvecký soubor Jeřabiny, příspěvek z Fondu solidarity ŘK církve.