„Do schválení nového tržního řádu zde neexistovala pravidla pro tržní prodej," řekl prosečský starosta Jiří Macháček.

„Způsobovalo to celou řadu komplikací. Stánkaři nerespektovali místa, která jim byla určena a stánky si stavěli, kde chtěli. Někteří chodili platit poplatky až odpoledne, kdy už pokladna byla zavřená, nebo při placení výrazně zmenšovali plochu svých stánků. Bylo nutné do toho vnést určitý pořádek," dodává starosta.

Nové nařízení se nevztahuje na pojízdné prodejny, které zajíždějí do místních částí a také na všechny akce, které pořádá město Proseč. 

LUKÁŠ VANÍČEK