„Návštěvníkům nabídneme tradiční sortiment s vánoční a zimní tématikou, řemeslnými výrobky a vánočními kapry. Trhy začínají ve středu 14. prosince a skončí den před Štědrým dnem,” informuje Jiří Kadeřávek, ředitel Chrudimské besedy, městského kulturního střediska, která je hlavním organizátorem vánočních trhů.

Ve dnech 14. až 15. prosince se trhy budou konat od 8 do 15 hodin, 16. až 17. prosince od 8 do 20 hodin, 18. až 20. prosince od 8 do 15 hodin, 21. prosince od 8 do 20 hodin. Ve dnech 22. až 23. prosince pak bude na náměstí vrcholit prodej vánočních kaprů.

Návštěvníci nemusejí mít obavy, že budou na náměstí trpět zimou a žízní. Chrudimská beseda postaví „chaloupku”, ve které lidé dostanou ke koupi horké nápoje včetně svařeného vína nebo punče.

Jak píšeme na titulní straně, přijďte v den zahájení trhů, tedy ve středu 14. prosince na Resselovo náměstí, kde si společně s Chrudimským deníkem a pěveckými soubory Slavoj a Fiori Cantanti zazpíváme vánoční koledy!

Kdo bude zpívat na náměstí?

• Slavoj - Je jedním z nejstarších pěveckých sdružení v Čechách, vznikl v roce 1856, ještě pět let před vznikem pražského Hlaholu. Od roku 2001 je jeho uměleckým vedoucím a dirigentem Zdeněk Kudrnka. Jeho příchod byl novým impulsem pro činnost sboru, přinesl nový repertoár a moderní styl zpěvu. Slavoj spolupracuje i se sbory v Německu, Polsku či Holandsku.

• Fiori Cantanti - Dětský pěvecký sbor byl založen na ZUŠ Chrudim roku 2008. Má tři oddělení - koncertní oddělení Fiori Cantanti, koncipované jako dívčí sbor (12-19 let), starší přípravné oddělení Květinky (6-12 let) a od letoška také Klíček pro děti předškolního věku (v MŠ Sv. Čecha). Děti vystupují na koncertech v celých východních Čechách. Sbormistrem je Martin Profous.