Tři králové ve Stolanech

Tři králové ve Stolanech

„Hotovo" už mají například ve Stolanech, kde na koledu vyrazily nejprve ve čtvrtek dvě skupinky dětí z místní školky a zbylé dvě třetiny obce obešli žáci ze stolanské základní školy.
Tři králové z Farní charity Chrudim už včera navštívili také městský úřad a další instituce v Chrudimi. Na radnici čekalo koledníky menší překvapení, když zde zastihli nejen chrudimského starostu Petra Řezníčka, ale také ministra pro lidská práva Jana Chvojku.

Chrudimsko mají rozdělené tři oblastní charity – z Nových Hradů, Chrudimi a Pardubic. Poslední zmíněná vyšla koledníky do celkem 85 obcí, z nichž část leží na Chrastecku a Lužsku.

„V roce 2017 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Pardubicku. Další prostředky pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných situací (povodně, požáry apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové, Charity ČR a na humanitární projekty v zahraničí," uvádí Vladimíra Karlová z Oblastní charity Pardubice.