Koledníci vybrali pro Oblastní charitu Chrudim 164 746 Kč. "Musím smeknout a všem dárcům i koledníkům moc poděkovat. Vaše solidarita a ochota pomoci i v těžké době je úctyhodná. Mám neuvěřitelnou radost," řekl organizátor heřmanoměstecké sbírky Marek Výborný.

Po městě chodilo třináct skupinek, další obcházela domy v Kostelci u Heřmanova Městce. Koledníci obešli všechny domácnosti a setkali se v naprosté většině s milým přístupem a ochotou přispět do sbírky. "Zvlášť pozoruhodné to bylo například u jedné ukrajinské rodiny, která vůbec netušila, o co jde. Když ale koledníci vše vysvětlili, tak velmi ochotně také do sbírky přispěla a byla obdarována koledou v podobě cukru a kalendáře," pokračoval Výborný.

Na mnoha místech lidé na koledníky čekali s čajem a pohoštěním nebo třeba ovocem či sladkostmi. A kolik bylo Tří králů? Více než padesát, nejstaršímu je 63 let a nejmladší je pětiletý.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Oblastní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku.