Existují totiž obavy z toho, že se u nich budou lidé navzdory protiepidemickým opatřením shromažďovat, nebo že může dojít k případným krádežím či falešným pokladničkám. Jedna kasička ale bude, a to přímo v sídle Farní charity Chrudim na Školním náměstí v pracovních dnech mezi 8. a 15. hodinou.

Sbírku lze podpořit několika dalšími způsoby:

Na www.trikralovasbirka.cz (až do 30. dubna). Zde zadejte název vašeho města či obce, uveďte PSČ, nebo vyberte z možností CHRUDIM FCH.

Bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800. Pro přímou podporu Farní charity Chrudim uveďte variabilní symbol 77705008.

Formou dárcovské SMS zprávy z mobilního telefonu odešlete ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777.

Váš finanční dar se automaticky rozdělí mezi všechny farní charity.