Letos chodilo po Chrudimi dům od domu s kasičkou sedmdesát dětí a dobrovolníků. Celkem se jenom v tomto městě vybralo přes 150 tisíc korun, což je dokonce o 20 tisíc více než loni.

„Jsme moc spokojení s obětavostí koledníků a štědrostí lidí. Všichni si po návratu pochvalovali vstřícnost obyvatel Chrudimi. Sice je občas někdo odmítl, ale vždy to bylo slušné, bez nadávek," říká ředitelka Farní charity Chrudim Hana Petrusová.

Šťastní koledníci

Jelikož svátek Tří králů připadl na pondělí, hlavní část sbírky se uskutečnila už v sobotu. Několik koledníků vyrazilo do ulic i v pondělí a zamířili především do obchodů a na chrudimský městský úřad. Jedni z posledních Tří králů se po městě pohybovali ještě včera, kdy koledníci zavítali do místní nemocnice.

„Tato návštěva je spíš pro obveselení pacientů, než samotná koleda. Stala se z toho už taková tradice. Sice s sebou mají kasičku, ale je to spíše bonus. Jde nám především o připomenutí tradice a přinesení ducha a myšlenky Tří králů i tam," doplňuje ředitelka farní charity.

Ačkoliv v sobotu teprve končily vánoční prázdniny a Hana Petrusová se trochu obávala malé účasti, nestalo se tak. Koledníků bylo přes 70.

„Bylo to úžasné. Věnovali tomu minimálně půl dne a myslím si, že to pro ně bylo i přínosem: setkávali se s lidmi a na začátku roku udělali dobrý skutek. Nesetkala jsem se s tím, že by se vraceli otrávení. Unavení, to ano, koleda dá zabrat, ale byli šťastní," vzpomíná Hana Petrusová.

Uspokojivá čísla

Mezi koledníky se našlo několik rekordmanů, mezi všemi stojí za zmínku například Jiří Bureš, který v sobotu doslova přepřahal Tři krále. Tento dobrovolný vedoucí nejprve dopoledne obcházel Chrudim se skupinkou malých dětí a po obědě vyměnil koledníky za starší a znovu se vydal do ulic.

Ani ostatní města nezůstala pozadu. Například v Heřmanově Městci koledníci vybrali částku 89 712 korun. Po Hrochově Týnci chodilo v sobotu osm skupinek, kterým štědří obyvatelé nechali v kasičkách celkem 42 923 Kč korun.

Finance vybrané koledníky nepřijdou nazmar. Naopak, 65% z celkové částky bude financovat projekty Farní charity Chrudim, a to například občanskou poradnu nebo ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Dalších 15% půjde na celodiecézní projekty a 10% na humanitární pomoc do zahraničí .

LUKÁŠ VANÍČEK