Koledníci se setkali s minimem negativních reakcí. Naopak mnohde již byli vyhlíženi a netrpělivě očekáváni - mnohde byli obdarováni teplým čajem či drobným občerstvením.

"Stalo se, že si lidé s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2022. O štědrosti svědčí i vzkazy nepřítomných s ponechaným příspěvkem na dveřích či schránce. Setkali jsme se také s dárci, kteří vyrazili sami za koledníky po městě nebo chtěli koledníky odvézt do vedlejších obcí, aby koledovali I tam," řekl Marek Výborný.

Sbírka organizovaná Farní charitou Chrudim má dlouholetou tradici.
OBRAZEM: Lidé na Chrudimsku byli vůči tříkrálovým koledníkům štědří

Díky nasazení tříkrálových skupinek se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín, šestnáctá skupina také zavítala k obyvatelům Kostelce u Heřmanova Městce.

"Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání," dodal Výborný.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 v Heřmanově Městci bude použit na projekty Farní charity v Chrudimi s působností i na Heřmanoměstecku:

- Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba včetně osobní asistence a domácí zdravotní a hospicové péče - region Chrudimska včetně Heřmanova Městce a okolí

- Občanská poradna - i pro občany Heřmanova Městce

- Humanitární pomoc v ČR i zahraničí dle aktuální potřeby

Do pátku 14. ledna je možné svůj dar pro chrudimskou Charitu vložit také do stacionární pokladničky v TIC na náměstí Míru v Multifunkčním centru.