O zřízení vlastní městské policie uvažovali jak v Luži, tak v Proseči. Jenže vlastní sbor by se potýkal se stejnými problémy, jaké nyní mají strážníci ve Skutči. Mohou sloužit jenom osm hodin denně po dobu pěti dnů.

Společní strážníci

„Občané měli problém a chtěli ho řešit, a tak nám volali i do našeho volna," poznamenal skutečský vrchní strážník Jiří Stuna. Proto vznikl nápad na společné financování jedné početné městské policie ve Skutči.

„Musí být jedno velitelství," vysvětlil skutečský starosta Pavel Novotný a pokračoval: „Bude to výhodné pro všechna tři města. Dvanáctihodinová služba hlídky bude rozdělená na třetiny pro každé město. V případě potřeby bude možné do patnácti minut být na území každého z nich," uvedl starosta.

Více služeb

Nově přibude pět strážníků, s velitelem jich bude sedm.

„Dvoučlenné hlídky budou schopné pokrýt nepřetržitou službou 80 % měsíce. Prioritou budou noční služby z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v době diskoték a zábav, kdy dochází nejvíce k různému protiprávnímu jednání," vysvětlil Jiří Stuna.

Starostové Luže i Proseče si budou sami určovat, na co se mají strážníci zaměřit. „V Proseči i Luži jsme odsloužili zkušební službu, abychom udělali rajóny a věděli, za jak dlouho se to dá obejít," dodal skutečský vrchní strážník.

V září začne hlídka

„Každé město potřebuje pohlídat noční klid, osobně vidím největší potřebu v prevenci všeobecného pořádku a dodržování základních zákonů a pravidel. Jsme dosud policií nepolíbené lázeňské město, tak se občas všichni chováme, že nám to tu patří a můžeme si dělat, co chceme," řekl lužský starosta Radek Zeman.

„Starosta Skutče má jednodušší pozici, občané vědí, co očekávat, ale já ani prosečský starosta takové zázemí nemáme. Musíme to trpělivě vysvětlovat jak zastupitelům, tak občanům. Půjde-li vše podle plánu, vše se na zastupitelstvech oficiálně projedná do června," dodal starosta.

Bude-li vše schváleno, posílení strážníci začnou fungovat od 1. září.

LUKÁŠ VANÍČEK