Nemocnice se proti pokutě odvolá

Vedení chrudimské nemocnice obdrželo správní rozhodnutí, podle kterého má zařízení zaplatit padesátitisícovou pokutu za vracení regulačních poplatků formou daru pacientům. Všeobecná zdravotní pojišťovna hodnotí současnou praxi jako obcházení zákona.

Pokuta byla udělena v maximální výši, jakou zákon povoluje. Nejde sice o likvidační částku, ukládána však může být opakovaně.

Ředitel nemocnice Vojtěch Němeček se chce proti rozhodnutí bránit. „Postup pojišťovny považuji za nesprávný a nesouhlasím s ním. Proti rozhodnutí podáme odvolání,“ reaguje Němeček.

Udělení pokuty odmítá i kraj, který je zřizovatelem chrudimského zdravotnického zařízení. „Nechováme se protiprávně, ale postupujeme v souladu se zákonem,“ reaguje hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

„Budeme se bránit všemi prostředky. Z udělení pokuty je jasné, že se jedná o politickou objednávku a o odvetu ministerstva zdravotnictví za správní žalobu, kterou podal Pardubický kraj na ministerstvo začátkem dubna,“ je přesvědčený Radko Martínek. „Je s podivem, že může tímto způsobem postupovat nezávislá VZP. Zvláště, když jsem od počátku úhrady poplatků za obyvatele deklaroval, že finanční dar považujeme za sociální opatření,“ dodal hejtman Martínek.

„Naše zdravotnická zařízení splnila právní povinnost, takže správní řízení a uložení pokuty považujeme za neopodstatněné,“ dodala radní Markéta Tauberová zodpovědná za zdravotnictví.

Pokuta 50 tisíc korun je nejvyšší možná a Pardubický kraj je po středních Čechách teprve druhým, na jehož nemocnice sankce dopadly. První pokutovanou nemocnicí byla právě ta chrudimská.

Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem přišla Pardubický kraj v prvním měsíci platnosti vyhlášky na 2,5 milionu korun. Kraj přitom vyčlenil v letošním rozpočtu na poplatky 67 milionů korun.