Co se týče příčin vzniku požáru, v prvním případě šlo o skladování hořlavých materiálů v těsném kontaktu s komínovým tělesem, konkrétně s komínovými dvířky. V dalším případě netěsnilo komínové těleso, komín byl popraskaný. Požár objektu rovněž způsobilo stářím porušené zdivo na komínovém tělese, ze kterého se vysypala malta.

Lze konstatovat, že v současné době již téměř nedochází k požárům od zazděných trámů v komínovém tělese, což bylo v minulosti častou příčinou vzniku ohně. „Pojišťovny přihlížejí při plnění pojistné události, v případě požáru od komínového tělesa i k tomu, zda fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba plní povinnosti stanovené zákonem a navazujícími právními předpisy. V případě zjištění porušení předpisů přistupují ke krácení plnění za pojistnou událost,“ uvádí Ladislav Kostovič z chrudimského územního odboru Hasičského záchranné sboru Pardubického kraje.