„V souvislosti z rozšiřováním obce směrem k místní části Ochoz až za tento velice frekventovaný obchvat jsme zvažovali několik variant. Nakonec jsme se rozhodli pro toto řešení,“ vysvětluje záměr tajemník obecního úřadu Jan Pudil. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení s možností podání žadosti o evropskou dotaci z fondu infrastruktury a zahájeno územní řízení.

Nový podchod bude mít délku 30 metrů a světlost třikrát tři metry. Nástup je plánován z prostoru u benzinové pumpy v Nasavrkách, výstup pak ve spojovací komunikaci směrem k Ochozi.

Projektová dokumentace řeší přeložku vodovodu, napojení na elektrické rozvody a související terenní úpravy. Počítá rovněž s bezbarierovým přístupem pro vozíčkáře.

Náklady na tuto akci se odhadují zhruba na 10 milionů korun. „Pokud se nám podaří získat potřebné prostředky a veškerá jednání se uskuteční bez problémů, vlastní realizaci stavby podchodu hodláme uskutečnit už v příštím roce,“ dodává závěrem tajemník Pudil.