Po závěrečné řeči státního prokurátora, soudruha Goldšmída, který měl odhalit ideologickou základnu nebezpečné protistátní skupiny, bylo deset obžalovaných odsouzeno k mnohaletým trestům těžkého žaláře. Poslední z žijících obětí této zvůle bývalého režimu je pan Ladislav Bartůněk ze Žďárce u Skutče, který se 14. června dožívá významného životního výročí – 85 let.

Dobový tisk tehdy o něm mimo jiné napsal: „ Případ obviněného mladistvého Bartůňka ukázal, kam až vede ideologie, hlásaná Benešem. Tento zrádce vlasti Bartůněk založil ilegální skupinu nazvanou SOB (Skautský odboj Beneše) a rozšiřoval protistátní letáky".

Ladislav Bartůněk byl odsouzen k 6 letům vězení v uranových dolech. Tehdejší tisk celou kauzu uzavřel s tím, že „pracující Skutečska přijali rozsudek s uspokojením. Dík dobré práci bezpečnostních orgánů byli rozdrceni nepřátelé naší vlasti. Třídní nepřítel se opět přesvědčil, že ani Skutečsko není místem pro protistátní rejdy."

Skautingu se Ladislav Bartůněk věnoval po většinu života. K tomu poznamenal:" V roce 1968 byl po letech na chvíli znovu obnoven skauting (Junák). Ve Skutči jsme se dali opět dohromady. V létě 1968 proběhly poprvé po dvaceti letech skautské tábory. Rozsáhlejší rozvoj skautingu však zastavilo přepadení Československa armádami Varšavské smlouvy 21. 8. toho roku. My jsme se ale i po roce 1970, kdy byla ústřední činnost Junáka protiprávně ukončena, scházeli pravidelně dvakrát do roka na Javorku. To je malá vesnička poblíž Jimramova. Komunisti o nás sice věděli, ale to už nebyla padesátá léta! Byla jiná doba a oni nás tiše tolerovali".

Po roce 1989 se jubilant významnou měrou zapojil do znovuzrození Junáka ve Skutči, kde se m.j. podílel na vybudování dvou táborů ve Zderazi a na Čachnově.
Pan Bartůněk byl později plně rehabilitován a 7. 6. 2013 mu byl ministrem obrany ČR udělen odznak účastníka odboje proti komunismu. V nedávné minulosti mu bylo uděleno za zásluhy o skautské hnutí vyznamenání stříbrné Syrinx a zlatý stupeň Medaile svatého Jiří. Projevem díků a úcty za dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch skautingu, bylo schválení pana Bartůňka doživotním členem Svojsíkova oddílu.

Velikou zálibou mu bylo též zpívání, kdy s pěveckým sborem" RUBEŠ" za sedmadvacet let zažil mnoho úspěchů nejen doma, ale i mnoha evropských zemích.
A co by pan Bartůněk dnes vzkázal příštím generacím?

„Mohu jen znovu zdůraznit, že svoboda a demokracie není samozřejmostí. Je to těžce vydobytý dar, který je nutné se vší odpovědností dnes a denně bedlivě střežit. Je nutno neustále připomínat našim potomkům, že fašistická a komunistická ideologie připravila o svobodu jejich předky na dlouhá desetiletí. Rovněž nutno připomínat, že závist může člověka svést z cesty budované demokracie".

Karel Čáslavský