V Heřmanově Městci a jeho místních částech se v sobotu Tříkrálové sbírky zúčastnilo 15 skupinek – tedy 57 koledníků a jejich průvodců. Nejmladšímu králi byly 4 roky, nejstarší „královně" 65 let.

Počasí bylo tentokrát skutečně zimní, teplota se pohybovala pod –10 ˚C. O to větší uznáni zaslouží všichni koledníci, nikdo z nich se neomluvil. Mnohde pro ně měli připravený také čaj a různé drobné občerstvení a to i v obchodech v centru města! V naprosté většině se setkali se zájmem občanů a často s nečekanou štědrostí. Stalo se, že si s koledníky zazpívali koledu a na řadě míst sami chtěli označit příbytek písmeny K+ M+ B+ a rokem 2017.

O štědrosti svědčí i dopis pro koledníky připevněný na dveřích jednoho bytu, kde byl vzkaz s prosbou o označení dveří, s finančním příspěvkem do sbírky a omluvou nepřítomnosti. Díky trpělivosti i všech malých dětí se podařilo navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín (šestnáctá skupina také navštívila obyvatele Kostelce u H.M.) a v naprosté většině se setkaly s přívětivým přístupem, někde až s dojetím čekali na koledu.

Nezřídka obdarovali občané děti nejen finančním příspěvkem, ale i koláči či různými sladkostmi a ovocem – kuriozitou byla i lahev vaječného koňaku. Mnozí občané na koledníky s netrpělivostí čekali a vyhlíželi je z oken svých příbytků. Máme radost, že si tato novoroční tradice získala své místo, je pestrá milým setkáním se svými sousedy či spoluobčany a lidé jsou s obdivuhodnou štědrostí ochotni přispět potřebným. Všem jim patří velký dík a uznání!

Marek Výborný