V Chrudimi se koledníkům nejprve na faře dostalo požehnání a potom již skupinky začaly obcházet své „rajony".

V Heřmanově Městci se sešlo rekordních 57 koledníků a jejich průvodců v 15 skupinách. Počasí bylo ledové, ale lidé štědří, často na koledníky čekali i s čajem a dobrotami.