Kdo nepřispěje koledníkům do kasičky, a přesto má chuť začít nový rok dobrým skutkem, může peníze věnovat na číslo účtu: 66008822 / 0800, VS 777. Nebo je možné poslat DMS na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 korun, Charita ČR z každé DMS obdrží 29 Kč.

Jednotlivé charity veškeré takto vybrané peníze využijí na pomoc nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v každém regionu. Připojit se může každý!

V obcích a městech na Chrudimsku budou koledovat tříkrálová procesí z Oblastní charity Pardubice, Farní Charity Chrudim a Oblastní charity Nové Hrady.

KOLEDNÍCI NA HLINECKU A SKUTEČSKU

„Hodí se nám každá ruka,“ říká s úsměvem Lenka Švecová z novohradské charity a hovoří tím za všechny pořadatele Tříkrálové sbírky. Kdo by se chtěl stát koledníkem, může se ozvat přímo jí na čísle 731 598 809.

„Koledujeme asi v 52 obcích, namátkou máme Proseč, Skuteč, Hlinsko. Kdo chce, může se mi ozvat a já dobrovolníky předám jednotlivým koordinátorům, kde budou chtít koledovat,“ říká Lenka Švecová.

Zájemci se mohou hlásit až do pátku 5. ledna, neboť o den později, na svátek Tří králů, vypukne hlavní koleda.

„Část vybraných peněz ze sbírky použijeme na rekonstrukcí Centra Sociálních služeb v Hlinsku. V současné době jsou v domě kanceláře a zázemí pro pracovníky pečovatelské a ošetřovatelské služby. Záměrem rekonstrukce je vybudování nových vyhovujících prostor pro ambulantní a terénní služby, které v Hlinsku naše organizace poskytuje – sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,“ vysvětluje, kam peníze ze sbírky půjdou, ředitelka Oblastní Charity Nové Hrady Blanka Vopařilová. Kromě Hlinska se bude rekonstruovat i Dům Sv. Josefa v Chotovicích.

TŘI KRÁLOVÉ NA CHRASTECKU

Oblastní charita Pardubice, jejíž kolednický revír zasahuje i do Chrasti, Luže, Chroustovic a dalších vsí na Chrudimsku také hledá dobrovolníky. Zájemci se mohou obrátit na Jana Lohynského, a to na číslo: 775 29 68 42 nebo email jlohynsky@ charitapardubice.cz.
Podle ředitelky pardubické charity Marie Hubálkové se menší vesnice nebo města daří koledníky pokrýt poměrně dobře, nicméně problém jsou stotisícové Pardubice.

„Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v republice, do níž se zapojují děti i dospělí. Sbírka nám pomáhá financovat projekt, na které neseženeme peníze. V letošním roce rekonstruujeme dům, abychom rozšířili pobytovou odlehčovací službu pro rodiny, které pečují o seniory doma.

Nabízíme jim možnost se o seniora postarat, pokud příbuzní musejí třeba na čas odjet, nebo jsou hospitalizovaní v nemocnici. V současné době máme osm míst, rozšíříme je díky Tříkrálové sbírce o dalších devět. O tuto službu je velký zájem,“ uvádí ředitelka.

KOLEDA NA CHRUDIMSKU

Koledníci v Chrudimi vyrazí do ulic v sobotu 6. ledna. Kdo by se k nim chtěl připojit, může oslovit ředitelku Farní charity Chrudim Hanu Petrusovou na čísle 731 619 782 nebo pomocí emailu: farni.charitacr@tiscali.cz.

„Nejvíce nepokrytá je Chrudim. Je to velké město a ne každou ulici se nám podaří navštívit. Občas nám lidé volají, že koledníci nedorazili a že chtějí přispět. Ty odkazuji na možnost pomoci pomocí dárcovské SMS,“ říká Hana Petrusová.

Koledníci mohou být mladí i staří. Jen ti, kterým ještě nebylo 15 let, potřebují písemný souhlas rodičů, že mohou koledovat. Připojit se ke sbírce je možné až do 6. ledna, kdy stačí ráno před devátou dorazit na chrudimskou faru, kde koledníci mají sraz.

„Rádi bychom někoho do Medlešic. Nově se k nám přidaly Úherčice. V menších obcích máme tradiční, spolehlivé organizátory, které se toho ujmou,“ doplňuje ředitelka a dodává:

„Sbírka pomáhá při zajištění pečovatelské služby, osobní asistence a občanské poradny. Výtěžek z koledy roku 2017 jsme použili například na dofinancování nákupu auta pro naše pečovatelky, které tak mohou mnohem rychleji a pohodlněji dojíždět za klienty i mimo Chrudim – třeba do Bojanova nebo Slatiňan.“