Je po svátcích a vodohospodáři mají problémy s tuky v čistírnách odpadních vod. V každé domácnosti se o svátcích smažily řízky, ale jen málokdo přepálený olej správě zlikvidoval.

PŘIZNEJTE SE. JAK LIKVIDUJETE OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ VY? ODPOVÍDEJTE V ANKETĚ VPRAVO.
DISKUSE. DOMNÍVÁTE SE, ŽE JE VE VAŠEM OKOLÍ DOSTATEČNÝ POČET SBĚRNÝCH MÍST NA TUKY?

„Největší problémy jsme po vánočních svátcích zaznamenali v čistírně odpadních vod v Chrudimi. Tuk škodil především v aktivačních nádržích, kde silně ovlivňoval činnost provzdušňování. Obsluha musela zvýšit množství enzymů, které pomohly tuky odbourat. Nyní máme situaci již pod kontrolou,” uvedl vedoucí čistíren v Chrudimi a Hlinsku Milan Davídek.

Obyvatelé Chrudimi mohli a neustále mohou zdarma využít služeb sběrného dvora. Tam jsou umístěny speciální nádoby sloužící právě ke sběru použitých potravinářských olejů. Pravdou je, že tuto možnost lidé většinou ignorují anebo na ni nejsou s dostatečným důrazem upozorněni.
Problém s tuky se netýkají jenom čistíren odpadních vod, ale každé nemovitosti. Tuky totiž zanášejí i kanalizační přípojky a kanalizační stoky s menším spádem.

Jak budeme zacházet s přepáleným olejem z pánviček nebo fritéz, je na každém z nás. Každopádně toto téma stojí za diskuzi.

(im)