Místostarosta Roman Málek, který je odpovědný za rozvoj cestovního ruchu, má nápadů až dost. Některými Chrudimáky šokuje, nedávno to byla úvaha ovybudování rozhledny ve tvaru Kašpárka na kraji města. Málkovy nápady někdy až na hranici absurdity přímo balancují, mnohé ale mají šanci turisty do Chrudimě přilákat.

Originální projekt muzea barokních soch vprostorách kostela svatého Josefa není Málkovým nápadem, vtu dobu ještě ve funkci místostarosty nepůsobil. Muzeum je zařazeno do seznamu projektů, jež se ucházejí openíze Evropské peníze, a tak rekonstrukce není pro letošní turistickou sezónu aktuální.

Návštěvníci Chrudimě se ale už vtomto roce mohou těšit na jiné novinky. Kromě Muzea černého divadla, které se otevře vkvětnu, to jim bude například kdispozici rekonstruované informační centrum.

Vcelém regionu začnou vycházet turistické noviny stipy na výlety, spoustu informací poskytne zájemcům elektronická tabule na rohu chrudimského Resslova náměstí. „Její útroby budou aktualizovány. Už brzy zde lidé naleznou nové spoty, například oparku Republiky nebo rozvoji rekreačních lesů na Podhůře srozhlednou Bára, jež bude také letos otevřena. Vbřeznu zpřístupníme webové stránky návštěvník.cz a návštěvnice. cz, které budou další prezentací Chrudimě pro turisty a zájemce onávštěvu našeho města,“ informuje místostarosta RomanMálek.

Je reálné, že počet návštěvníků Chrudimě a okolí stoupne. Po sedmi letech se totiž Pardubický kraj odlepil ode dna vpočtu přijíždějících turistů. „Za poslední dva roky se návštěvnost kraje zvýšila ovíce než osmnáct procent, uzahraničních turistů dokonce o23procent,“ informuje krajský radní Miloslav Macela.