Kromě besed na základních školách a dopravně bezpečnostních akcí je připraven i další bohatý program. Dnes od 16 do 18 hodin se například na dopravním hřišti v Městském parku uskuteční akce nazvaná „Na kolo jen s přilbou." Vstupenkou na ni bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton a následně proběhne slosování o zajímavé ceny.

V úterý 16. září 2014 zahájí město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. Jeho letošní motto zní: „Naše ulice, naše volba". Po celý týden (16. – 22. září 2014) budou ve spolupráci s partnerskými organizacemi připraveny akce, které jsou zaměřeny na podporu alternativních druhů dopravy, zdravého životního stylu a prevenci úrazů v dopravě.

Po celý týden budou probíhat besedy na základních školách pro 1. třídy na téma „Základy bezpečného přecházení" a pro 4. třídy na téma „Používání reflexních materiálů a cyklistických přileb, bezpečná jízda na kole, základní silniční předpisy apod." Všechny děti si z besed odnesou drobné reflexní předměty.'

K Evropskému týdnu mobility bude ještě doplňkově připravena v úterý 23. 9. 2014 od 14:00 hodin na Domu s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků v rámci Klubu seniorů beseda na téma „Bezpečnost seniorů v silničním provozu – v roli chodce, řidiče, cyklisty a při jízdě MHD." Pro účastníky je připraven dárek. Akci připravuje BESIP. 

Program Evropského týdne mobility

Úterý 16. 9. 2014 proběhne dopravně bezpečnostní akce zaměřená na správné přecházení vozovky u ZŠ Dr. J. Malíka „Zebra se za tebe nerozhlédne" ve spolupráci s PČR a BESIP.

Středa 17. 9. 2014 v 10:00 hodin budou dětem v MŠ Strojařů v Medlešicích předány reflexní vesty. Akce se ponese v duchu hlavní zásady „Vidět a být viděn". Jejím cílem je naučit děti používat reflexní materiály a zvýšit tak jejich bezpečnost v silničním provozu. Dětem bude při této příležitosti připomenuto několik zásad bezpečného přecházení a bezpečné jízdy na kole. Akce se zúčastní BESIP i Městská policie.

Středa 17. 9. 2014 od 16:00 do 18:00 hodin na dopravním hřišti v Městském parku – Na kolo jen s přilbou.
Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: BESIP, ČČK, Městské policie, TyfloCentra apod. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí. Mediálním partnerem akce je Rádio Pohoda.

Čtvrtek 18. 9. 2014 v 9:30 hodin sraz před budovou č. p. 274 v Městském parku – „Vycházkové rozjímání chrudimskými parky" - putování za zajímavostmi chrudimské přírody s klienty Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Akci připravuje Ekocentrum Zelený dům.

Od 12:00 do 16:30 hodin na Resselově náměstí Kolo pro Afriku – DARUJTE dosloužilé kolo, helmu, náhradní díly nebo nářadí na kolo jakékoli kvality dětem v Africe. Posláním akce je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

Sobota 20. 9. 2012 od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin „Výlet krajem Chrudimska, aneb změňte s námi koloběh života. Zadupeme společně vaše starosti." Zážitkový výlet po Železných horách s Renatou Kašparovou - ŽENY s.r.o. Pracovna Chrudim, FitKoloběh. Rezervace koloběžek je nutná předem min. 24 hodin na tel: +420 776 759 744 nebo email renata.kasparova@zenysro.cz nebo na www.facebook.com/FitKolobeh.cz.

Pondělí 22. 9. 2014 – Evropský den bez aut – tento den budou uzavřeny prostory před MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program ve spolupráci s BESIP, MP, ČČK apod.  „ZKUS TO JINAK – NA KOLE!" U příležitosti nově nainstalovaných stojanů na kola u MŠ Dr. J. Malíka je připravena akce i pro rodiče. Ti, kteří tento den přijedou s dětmi do MŠ na kole, získají drobný dárek. Společnost Arriva Východní Čechy, a. s., připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.