Každý příchozí bude mít možnost se podívat do vyučovacích hodin, pohovořit s vyučujícími a s ředitelkou školy Jaroslavou Tenkrátovou. Ta na požádání předloží školní kroniky a fotoalba.