Na pokojích LDN a DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče - pozn. red.) chrudimské nemocnice v současnosti leží na 50 pacientů. Cílově by zde mohlo být umístěno až 73 lůžek pro péči o dlouhodobě nemocné a k tomu ještě dalších 10 lůžek DIOPové péče, zaměřené z velké části na pacienty po úspěšných resuscitacích. Ti potřebují intenzivní péči o dýchací cesty, v těle mají zavedeny kanyly pro výživu, sledován je jejich krevní tlak a tep, nasycenost organismu kyslíkem a podobně.

Více o chrudimské LDN najdete ZDE

Pro cílový počet více než 70 pacientů teď ale v Chrudimi chybí především lékaři. U zdravotních sester, ošetřovatelek a fyzioterapeutů je ale situace celkem stabilizovaná.

Na chodu oddělení LDN a DIOP se teď v chrudimské nemocnici podílejí kromě primáře Tomáše Vondráčka už jen tři trvale zaměstnaní lékaři a jedna další lékařka zde absolvuje svou lékařskou stáž. „Do budoucna by se ale měla situace zlepšit. Jednáme s dalšími lékaři a také s jedním ukrajinským, který by časem mohl posílit náš tým,“ navazuje Tomáš Vondráček.

Na území Pardubického kraje je k dispozici celkem 761 lůžek následné a dlouhodobé péče. S počtem přibližně 24 lůžek na 10 000 obyvatel patří Pardubický kraj k těm lépe zajištěným, celorepublikový průměr se totiž pohybuje okolo 16 lůžek na 10 000 obyvatel. Lůžková kapacita kraje je nyní obsazena ze zhruba 93 procent. Nejčastějším problém představuje nedostatek lékařů i zdravotnického a nezdravotnického personálu.

Podle primáře je nyní v Chrudimi zajištěn dostatek klasických lůžek pro péči o dlouhodobě nemocné. Chybí ale lůžka pro geriatrickou péči, směřovanou především na pacienty starší 65 let. „Geriatrie pokrývá celé spektrum oborů, jako je interna, neurologie, chirurgie, gerontopsychiatrie a další. V Chrudimi obor geriatrie není, ale do budoucna budeme o vznik takovéhoto pracoviště usilovat,“ ujišťuje přednosta oddělení.

close Primář Tomáš Vondráček. info Zdroj: Deník/Marek Nečina zoom_in Primář Tomáš Vondráček.

Připouští ale, že v rámci celé republiky není dost ani klasických LDN lůžek.

Na oddělení LDN a DIOP je neustálá všudypřítomnost zdravotních sester a ošetřovatelek, které se často sklánějí nad některým z pacientů. Sestry jim podávají léky, dohlížejí na zdravotní stav hospitalizovaných a kontrolují displeje podpůrných přístrojů, zatímco ošetřovatelky se starají o výživu a hygienu lidí upoutaných na lůžko. K monitorování životních funkcí mnohých pacientů využívají moderní přístroje.

Všude je současně klid a ticho, které léčí. Neslyšíte syčení přístrojů ani pískání poblázněných monitorů, jak tomu bývá v některých filmech.

Laika možná napadne, nakolik vyčerpávající musí být práce s pacienty, kteří se mnohdy nacházejí ve špatném fyzickém nebo i psychickém stavu. Zejména ve srovnání například s provozem porodnického oddělení, kde mají obvykle zdravé maminky a jejich děti většinu života před sebou.

Tomáš Vondráček ale tvrdí, že necítí žádné vyhoření. „Tahle práce mě stále velmi baví, a také je často úspěšná. Třeba v tom, že jsme schopni zvládnout těžší stavy pacientů, které mnohdy dovedeme až k návratu zpět do jejich rodin,“ uzavírá Vondráček.