Ve Slatiňanech je možné vychodit i drobné elektrozařízení do speciálního červeného kontejneru a do bílé nádoby patří textil, obuv nebo hračky.
Jak Petra Víšková dál uvádí, nesprávné třídění může snadno znehodnotit již nasbírané komodity.

„Odpad v žádném případě neodkládejte do okolí kontejnerů. Pokud tak učiníte, dopouštíte se přestupku, protože místem určeným pro odložení odpadu je podle obecně závazné vyhlášky o stanovení
odpadového systému pouze kontejner, nikoliv jeho okolí," pokračuje úřednice.

Pokutám navzdory, v kontejnerech i mimo ně se ve Slatiňanech objevují různé kusy nábytku, matrace, koberce, stavební materiál nebo stará kamna. A přitom tohle všechno lze bezplatně uložit do sběrného dvora u slatiňanského vlakového nádraží. Ten je otevřen každý den vyjma neděle.

„Ještě v letošním roce plánujeme začít vylepšovat sběrová místa s kontejnery a pokračovat tak i v roce 2017. Do konce roku bychom rádi alespoň část nádob na odpad umyli a polepili novými nálepkami. V příštím roce bychom chtěli vytvořit alespoň dvě nová místa s kontejnery, případně je doplnit v místech, kde jsou často přeplněné. Některá hnízda bychom také rádi oddělili oplocením," dodává Petra Víšková.