Nový starosta města Radek Zeman chce odmontovat kouli na dveřích městského úřadu. Dnes na otázky odpoví nový starosta Luže Radek Zeman.

Jméno: Radek Zeman
Datum narození: 11.12.1976
Rodinný stav: ženatý
Původní povolání: tajemník MÚ
Politická strana: nestraník
Jaké budou vaše první krokyve funkci starosty?
Odmontuji kouli na vstupních dveřích do úřadu. Říká to vše – po dlouhých letech otevřít úřad lidem – dát lidem i zaměstnancům informace o tom, co se na radnici děje a co bychom rádi dělali. Jinak vzhledem k datu, příprava rozpočtu na rok 2011 a vzhledem k tomu, že minulé vedení zanedbalo realizační fázi dotací na zateplení dvou našich škol, dotáhnutí těchto věcí do zdárného konce.
Jaké projekty budete připravovat jako první?
Když nebudu brát v potaz načaté zateplení, velmi rád bych kladl důraz na rozvoj lidských zdrojů, zejména v oblasti mládeže - vzdělávání a volnočasových aktivit - a také projekty v oblasti cestovního ruchu. Další významnou oblastí je zlepšování životního prostředí, kam počítám projekty na řešení odpadních vod místních částí, nakládání a separace odpadu. Mohl bych tu jmenovat desítky věcí, které jsou možná všechny stejně důležité, ale městský rozpočet má svá omezení a my chceme (koalice) k rozpočtu přistupovat s péčí řádného hospodáře. U mnoha projektů víme, co chceme, a panuje shoda, že v první řadě budeme na jednotlivé projekty shánět dotační prostředky, abychom šetřili městskou kasu.
Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
Předpokládám, že bychom měli dodělat infrastrukturu (komunikace a veřejné osvětlení) v první části obytné zóny „Lipka“ pod hradem. Také bychom se měli pokusit sehnat peníze na rekonstrukci „Andělské cesty“, která se nevešla do rekonstrukce přístupových cest k lužským památkám a která je nejdůležitější spojnicí mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie Na Chlumku, Hamzovou léčebnou a hradem Košumberk. Zateplení škol už jsem zmiňoval.
Který projekt z předchozího volebního období se nejvíce povedl?
To je velmi subjektivní otázka a zřejmě by vám každý Lužák řekl něco jiného.Odpovím tedy velmi, velmi subjektivně. Mně jako občanu Luže se z minulého volebního období líbí dopravní vyřešení oblasti kolem mateřské školy, zdravotního střediska a Hamzovy léčebny.U ostatních projektů bych buď postupoval trochu jinak nebo je možná nerealizoval. Tím nechci říct, že jsou vysloveně špatné, ale chybí mi u nich takové to vnitřní souznění. Proto jsem také v těchto volbách kandidoval proti dosavadní koalici, jelikož mám v určitých věcech jiný pohled na věc. A vzhledem k tomu, že naše kandidátka podobně smýšlejících lidí vyhrála, tak těch podobně smýšlejících místních obyvatel není málo a já doufám, že je nezklamu.