„Cílem bylo připravit je na situace živelných pohrom, zejména povodní, pátrací akce, vyhledávání a záchranu osob s využitím materiálového vybavení Hiko. Vzhledem k pohybu ve studené vodě bylo celé cvičení značně náročné. Někteří policisté strávili ve vodě přes šest hodin, a to v počasí, které připomínalo spíše pozdní podzim. Zima, vítr, mlha a déšť nám přidaly další faktor obtížnosti," uvedl za organizátory Zdeněk Klubrt, velitel pardubické krajské pořádkové jednotky.

Školí i v zahraničí

Připraveno pro policisty bylo několik stanovišť na záchranu tonoucího, sebezáchranu, záchranu převrženého plavidla, práce ve výškách se slaňováním a stoupáním po laně. Různé způsoby slaňování i s pomocí improvizovaných prostředků a další techniky překonávání překážek. Souběžně s tím se testoval i nový člun určený pro policejní službu. Policisté si takto předávají zkušenosti z praxe i s vybavením, ověřují a ujednocují postupy.

„Instruktoři jsou naši vlastní policejní záchranáři policie Pardubického kraje, kteří už několik let školí příslušníky české i například německé či polské policie," dodal Zdeněk Klubrt.

Pořádková jednotka policie Pardubického kraje se zároveň podílí i na vývoji záchranných prostředků a jejich testování v praxi a podmínkách policejní služby.

Musí to zvládat

„Instruktoři a velitelé jednotek, jsou si vědomi toho, že každý policista se může ve službě potkat s různými situacemi, kdy bude potřeba pomoci člověku v nouzi. Typický příklad je například tonoucí. Policisté pracují při povodních, evakuacích, střežení prostor. V případě mimořádných situací zajišťují i zásobování a další netradiční úkoly," vysvětluje důvody Zdeněk Klubrt.

Vybavení chybí

„Historicky má Česká republika za sebou několik vcelku ničivých povodní, kdy policisté museli zasahovat v situacích a podmínkách, na které nebyli připraveni, vybaveni ani vycvičeni. Snaha této spolupráce směřuje k tomu, aby tyto situace byli schopni zvládnout," dodává Klubrt.

Kurzem, který organizovali a připravovali policisté z Pardubického kraje, prošli policisté z Plzně, Liberce, Hradce Králové, Olomouce, Vysočiny, Jihomoravského a Severomoravského kraje i Prahy. Zkušenosti získané na Seči předají svým kolegům doma.

„Je to vůbec první jednotící výcvik pořádaný takovouto formou, který se u nás dělá. Určitě chceme spolupráci dál rozvíjet mezi záchranáři a zjistit, jak pracují kolegové. Jedním z poznatků je i to, že policii pro tuto práci často chybí kvalitnější vybavení," sdělil absolvent kurzu a velitel pořádkové jednotky Plzeňského kraje Petr Mášek.