Výstavba a rekonstrukce rychlostní komunikace spojující Pardubice a Hradec Králové, která bude v budoucnu navazovat na dálnici D 11 Praha – Hradec Králové, si vyžádala mimo jiné i přeložky vedení a výstavbu nových stožárů vysokého napětí. Celkové investiční náklady dosáhly téměř šesti milionů korun.

„Asi nikomu by se nelíbilo kličkovat po silnici mezi stožáry vysokého napětí. Proto bylo stávající vedení vysokého a velmi vysokého napětí nutné přeložit do patřičných vzdáleností a v některých částech i zvýšit,“ sdělila mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková.
„Obří stožáry tak byly doslova posunuty. Nyní jsou od rychlostní komunikace vzdáleny sedm metrů,“ upřesnila Šárka Beránková a dodala, že v rekordně krátkém termínu bylo přeloženo 2,4 kilometru vedení 35 kilovoltů a 2,8 kilometru vedení 110 kilovoltů.

„Znovu vystavěno bylo osm stožárů vysokého napětí a dva stožáry velmi vysokého napětí,“ podotkla tisková mluvčí.
„Největší komplikací bylo, že tato vedení se nacházejí na pozemcích, které jsou prohlášeny za kulturní památku. Proto byl v místech založení nových stožárů proveden archeologický výzkum. Při něm se ale nic nenašlo,“ řekl Zdeněk Pavlovič, vedoucí Odboru obnova sítí, ČEZ Distribuce – region Východ.