„Mezi našimi klienty jsou i ti, kteří mají přidruženou psychiatrickou diagnózu. Agrese, která se u nich objeví, není plánovaná. Rychle se objeví, rychle odezní. A díky odbornému školení lektorů z pražského DDS Modrý klíč se naši pracovníci naučili používat tyto fyzické úchopy, jež jsou maximálně šetrné ke klientovi, tedy nebolestivé,“ vysvětluje ředitel DDS Slatiňany Miroslav Kubín.

Úchop využívá energie útočníka stejně jako v bojových sportech, například v judu. „V žádném případě ale nejde o to, praštit s klientem o zem! Je třeba se umět vyhnout a několika úchopy fixovat tělo. Je to skutečně otázka několika málo vteřin,“ vysvětluje Miroslav Kubín.

Zaměstnanci šesti ústavů zřizovaných Pardubickým krajem se po dobu 10 měsíců učili metodou videotréninku interakcí (VTI) jak zkvalitnit každodenní kontakty mezi pečovateli a uživateli služeb a řešit případné konflikty. Paralelně se vzdělávaly i managementy těchto ústavů, pro které byla výuka orientována na seznámení smetodou VTI a dílčími výsledky průběhu vzdělávání vdaném ústavu.

„Metoda VTI se prostřednictvím rozborů videonahrávek soustředí na zlepšení komunikace mezi klientem a pracovníkem a na hledání a rozvíjení vlastních zdrojů pracovníka. Cílem metody VTI je pracovníkům pečujícím o klienty ukázat, jak lze dosahovat efektivnější komunikace sklienty, snaží se účastníkům programu poskytnout možnost dalšího rozvoje, lepší perspektivu vzájemných vztahů a profesionálního přístupu,“ řekla školitelka PhDr. Jana Mervartová zobčanského sdružení ALFA i OMEGA.

„Cílem projektu je maximálně omezit počet případů, kdy je nutné použít vůči klientům omezující prostředky. Vminulosti to byla například tzv. klecová lůžka. Ty se podle nového zákona o sociálních službách nesmějí od počátku roku 2007 používat. Nechceme však, aby se vústavech příliš často užívaly i prostředky, které mají klecová lůžka nahradit - tedy léky, speciální chvaty či umístění do samostatných pokojů,“ doplnil Miloslav Macela, krajský radní zodpovědný za oblast sociální péče. Vzdělávání pracovníků sociální péče vPardubickém kraji bylo zcela vsouladu spostojem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR kproblematice klecových lůžek. Od ledna 2007 nový zákon o sociálních službách používání klecových a síťových lůžek zrušil a považuje za povolené omezovací prostředky pouze léky, speciální chvaty či samostatné pokoje, a to ještě výhradně vnevyhnutelných případech a na omezenou dobu.

Praktická i teoretická část vzdělávání byla zaměřena především na komunikaci pracovníků sklienty, na problematiku řešení konfliktů běžného dne, posílení osobních kompetencí a další profesní rozvoj zúčastněných. Součástí vzdělávacího programu bylo seznámení se smetodami supervize, která je jedním znástrojů osobního rozvoje. Několik vyučovacích hodin se účastníci školení zabývali metodami a způsoby zvládání syndromu vyhoření, kterým jsou pracovníci vpřímé péči ohroženi.

Výuka pracovníků přímé péče byla zajištěna odbornými lektory a trvala po dobu 10 měsíců scelkovým počtem 24 teoretických a 30 praktických výukových hodin. Vprvní fázi byli proškoleni pracovníci Domova na zámku Bystré, Domova pod Kuňkou Ráby a Domova sociálních služeb Slatiňany, výuka byla ukončena včervenci 2006. V Domově u studánky Anenská Studánka, Domově na rozcestí Svitavy a Domově pod hradem Žampach se pracovníci školili od září 2006 do června 2007.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.