Po projevech zástupců města i armády, v nichž řečníci vyzdvihli přínos vojáků pro rozvoj demokracie, zazněla symbolická báseň V polích flanderských od básníka Johna McCrae a zazpíval dětský soubor Klíček.