ŘÍJEN

Lipka – Stromem roku 2016 se stala lípa na Lipce, která roste nedaleko hrobky rodiny Kustošů v katastru Horního Bradla. V celostátní anketě získala více než 55 tisíc hlasů.

Zástupci lípy si při říjnovém vyhlášení výsledků ankety v Brně odnesli poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a převzali Cenu Asekol v podobě venkovní solární dobíjecí stanice. Lípa jako vítězka národního kola postoupila do mezinárodního hlasování o Evropský strom roku 2017, které se uskuteční letos v únoru.

LISTOPAD

Skuteč – Městský úřad Chrudim se jako úřad tzv. obce s rozšířenou působností účastní pilotního projektu Ministerstva vnitra ČR, v rámci kterého se zkouší vyřizování občanských průkazů na pověřeném obecním úřadě ve Skutči.

Pilotní projekt má běžet minimálně půl roku. Skuteč je, ve spolupráci s Chrudimí, jedním ze dvou měst v republice, které se ho aktuálně účastní.

„V rámci pilotního projektu je na pracovišti možné přijímat žádosti o občanské průkazy a vydávat vyhotovené občanské průkazy. Na pracovišti nemohou být vyřízeni žadatelé o vydání občanského průkazu vydávaného ve zkrácené lhůtě a žadatelé, u kterých je zjištěn nesoulad v osobních údajích zpracovávaných v informačních systémech, který je třeba řešit na kmenovém pracovišti v Chrudimi," uvedla mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

Nasavrky – Keltský skanzen u Nasavrk se konečně otevřel široké veřejnost v sobotu 5. listopadu.

Vesničku stavěl spolek Boii posledních pět let. Navzdory nesnázím v podobě krachu firmy vybrané na jeho dostavbu a ztrátě jedenáctimilionové dotace se podařilo prví část vesničky díky usilovné práci dobrovolníků i podpoře města Nasavrk a dalších mecenášů konečně otevřít.

PROSINEC

Chrudim – Město Chrudim na závěr roku dokončilo a zkolaudovalo svou největší investici roku 2016, rekonstrukci střechy rozsáhlé novobarokní budovy Chrudimské besedy č. p. 85. Zároveň však již vyhlíží další pokračování oprav.

První etapa technologicky velmi náročné rekonstrukce byla kromě kompletní výměny střešní krytiny spojena s rekonstrukcí okrasných klempířských prvků a restaurátorským zajištěním uměleckých a ozdobných prvků z kamene.

Restaurátorské péče se dostalo šestici ozdobných kovových váz umístěných symetricky na hřebenu střechy, jedenácti kamenným vázám a soše bohyně Pallas Athény. Plocha střechy, jež byla opravena, čítá 2 272 metrů čtverečních

Rekonstrukce vyšla město na téměř 16 a půl milionu korun, z toho 1,13 mil. Kč přispělo Ministerstvo kultury. Město však s rekonstrukcí budovy hodlá pokračovat.

Hlinsko – Pro školní rok 2017-2018 došlo na území Pardubického kraje k rozšíření nabídky v oblasti středního vzdělávání o nový tříletý učební obor „výrobce potravin – mlékař". Do Hlinska se tímto vrátilo střední odborné školství.

Základem se stala trojstranná spolupráce mezi Pardubickým krajem, zaměstnavateli a městem Hlinsko. Spočívá v tom, že kraj poskytne finance na platy učitelů, vychovatelů a zajistí nutné administrativní i organizační náležitosti spojené se vznikem nového oboru.

Na 12. ledna 2017 je naplánována schůzka se zájemci o budoucí studium, která se uskuteční v Hlinsku v budově gymnázia. (lv)