Zavádění pokrokových metod do výuky v základních školách je spojené s užíváním moderní techniky. To ale přináší i jedno úskalí v podobě přetíženosti pedagogů, kteří si leckde sami spravují příslušný hardware i software.

Specializovaní IT správci, takzvaní „ajťáci", totiž v tabulkových místech základních škol nefigurují, takže na ně nejsou vyčleněny ani samostatné finanční prostředky. Ředitelé škol buď platí služby nárazově najímaných specialistů z balíku peněz vyčleněných na práci školníka, uklízeček a dalšího obslužného personálu, nebo se musejí postarat jinak. Nejčastěji svépomocí.

„Jde o různé instalace, reinstalace či aktualizace programů nebo o údržbu hardware jako takového, přičemž drtivou většinu z toho si dělám sám. Ve škole máme přes 500 kusů techniky, započtu-li všechny počítače, tablety, notebooky, dataprojektory, vizualizéry, WiFi zařízení a podobně, zatímco kdejaký úřad s deseti úřednicemi a deseti počítači má svého IT technika," zlobí se ředitel ZŠ Krouna Josef Kyncl. Ten se před časem snažil o nápravu i v diskuzi s úředníky ministerstva školství. Přiznává ale, že prozatím bez úspěchu.